PVC en vorst

Als u te maken heeft met onze PVC-producten, dan wijzen wij u graag op het volgende:

PVC-buis heeft de eigenschap dat het bij afkoeling broos wordt. Volgende week krijgt heel het land te maken met vorst. Mocht de temperatuur onder -5°C komen dan zijn er geen transporten voor PVC-buis mogelijk.

PVC-buis heeft de eigenschap dat het gevoelig is voor de omgevingstemperatuur. Bij een toename verweekt het, bij een afname wordt het broos en breekbaar. Het gaat zich meer als een soort glas gedragen dan andere soorten kunststof. Dit effect is significant bij temperaturen <5°C.

Volgens het KNMI krijgen wij volgende week in heel het land te maken met vorst, ook overdag. Weterings Plastics adviseert om bij temperaturen onder 5°C alleen indien nodig en zeer voorzichtig om te gaan met het (intern-) transport van PVC-buis. Bij temperaturen onder -5°C is het ronduit af te raden.

Volgens de huidige voorspellingen voor onze regio zal dit overdag niet tot problemen leiden. Toch willen wij u erop wijzen dat mocht de temperatuur onder -5°C komen er geen transporten voor PVC-buis vanuit onze fabriek georganiseerd kunnen worden. Graag vragen wij u daarvoor om begrip.