Energie-verbruik

Het productieproces van plastic buis en slang kost veel energie. Al onze apparatuur wordt elektrisch verwarmd en is dus klaar voor de omschakeling naar hernieuwbare bronnen.

Ons overige energieverbruik zal de komende jaren worden beperkt als een gevolg van besparingen. Ook worden studies uitgevoerd om te onderzoeken hoe onze restwarmte effectief kan worden gebruikt om bijvoorbeeld onze gebouwen te verwarmen.

Hoewel het voor ons slechts een kleine energiebron is, streeft Weterings Plastics ernaar om het gebruik van aardgas tegen 2022 volledig te stoppen.