Ontwikkelings-samenwerking

We helpen bij de ontwikkeling van derdewereldlanden. Niet alleen door een bijdrage te leveren aan bestaande (NG-) organisaties, we hebben veel plezier en voldoening bij het actief ondersteunen van lokale producenten. Dit doen we bijvoorbeeld door kennis en voor ons overtollige apparatuur met hen te delen.